Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(4)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(2)
 Документация.rarДокументация
4.11.2015 г.
 Методика за оценка на офертите.pdfМетодика за оценка на офертите
16.11.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(1)
 Протокол № 2.pdfПротокол № 2
18.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(1)
 Отговор на въпрос.pdfОтговор на въпрос
23.11.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(6)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(4)
 Протокол № 1.pdfПротокол № 1
9.2.2016 г.
 Протокол № 3.pdfПротокол № 3
9.2.2016 г.
 Протокол № 4.pdfПротокол № 4
9.2.2016 г.
 Протокол № 5.pdfПротокол № 5
9.2.2016 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Решение.pdfРешение
9.2.2016 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Уведомяване за цени.pdfУведомяване за цени
21.1.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(10)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 Договор с приложенията за ПК.rarДоговор с приложенията за ПК
7.3.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(7)
 Плащане по договор АРТЕ.ДОК.pdfПлащане по договор АРТЕ.ДОК
20.7.2017 г.
 Плащане по договор-15.06.2016.pdfПлащане по договор-15.06.2016
15.6.2016 г.
 Плащане по договор-ART.DOC.rarПлащане по договор-ART.DOC
9.5.2016 г.
 Плащания по договор 20-27.04.rarПлащания по договор 20-27.04
9.5.2016 г.
 Плащания по договор.rarПлащания по договор
4.5.2016 г.
 Плащания по договор-20 -m.04.rarПлащания по договор-20 -m.04
9.5.2016 г.
 Плащания по договор-20.rarПлащания по договор-20
4.4.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(2)
 Освободени гаранции участие втора част.pdfОсвободени гаранции участие втора част
9.3.2016 г.
 Освободени гаранции участие.pdfОсвободени гаранции участие
7.3.2016 г.