Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

 

Лице за контакт:     Юра Витанова- директор на дирекция "Обществени поръчки"

 
Телефон и факс:      02/9405478

 
Пощенски адрес:             Министерство на регионалното развитие и благоустройството
            дирекция "Oбществени поръчки"
            ул. "Свети Свети Кирил и Методий" №17-19
            област: София - град
            Община: Столична
                     гр. София 
                     ПК 1202


 

 
Електронен адрес: ​ ​         op"at-sign"​mrrb.government.bg
                                            "at-sign"​ -->@

 

В настоящия портал са публикувани документи и информация за обществените поръчки, обявени от Министерство на регионалното развитие след 01.10.2014 г.

Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 30.09.2014 г. включително, се публикуват в настоящия портал под индивидуалния номер на поръчката, фигуриращ на адрес , http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&action=orders&catid=130 като се  посочва линк към първоначално публикуваната документация за нейното провеждане.