Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation LinksПодпомагане работата на УО на ОПРР

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(3)
свиване Тип на документа : Публична покана и приложения към нея ‎(1)
 Документация.rarДокументация
30.4.2015 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(2)
 Въпроси и отговори 08 май.pdfВъпроси и отговори 08 май
8.5.2015 г.
 Въпроси и отговори 12 май.pdfВъпроси и отговори 12 май
12.5.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(1)
свиване Тип на документа : Протокол на комисията за провеждане на обществената поръчка чрез публична покана заедно с приложенията към него ‎(1)
 Рrotokol komisia.pdfРrotokol komisia
29.5.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(2)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 Договор с приложенията.rarДоговор с приложенията
11.6.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 Плащане по договор.rarПлащане по договор
10.9.2015 г.