Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(1)
свиване Тип на документа : Публична покана и приложения към нея ‎(1)
 Документация.rarДокументация
6.2.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(1)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(1)
 Протокол.pdfПротокол
11.3.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(2)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 Договор+приложения.pdfДоговор+приложения
1.4.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 Плащане по договор.rarПлащане по договор
13.10.2015 г.