Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links22-16-042

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(3)
свиване Тип на документа : Обява до определени лица по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП ‎(2)
 Документация за ПК нова.rarДокументация за ПК нова
18.7.2016 г.
 Документация за ПК.rarДокументация за ПК
6.7.2016 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193 от ЗОП ‎(1)
 Съобщение за прекратяване.pdfСъобщение за прекратяване
18.7.2016 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(7)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка и приложенията към него ‎(1)
 dogovor_op1.rardogovor_op1договор по обособена позиция 1
17.8.2016 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата ‎(6)
 Доклад ОП 1.pdfДоклад ОП 1
17.8.2016 г.
 Протокол № 1.pdfПротокол № 1
17.8.2016 г.
 Протокол № 2.pdfПротокол № 2
17.8.2016 г.
 Протокол № 3.pdfПротокол № 3
28.7.2016 г.
 Протокол № 4.pdfПротокол № 4
17.8.2016 г.
 Протокол № 5.pdfПротокол № 5
17.8.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(1)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка и приложенията към него ‎(1)
 Договор с приложенията за ПК.rarДоговор с приложенията за ПК
31.8.2016 г.