Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(3)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 02.04.2015 - ОП обучения ГД ПРР.rar02.04.2015 - ОП обучения ГД ПРР
2.4.2015 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(2)
 отговор на въпрос от 21 04 2015.pdfотговор на въпрос от 21 04 2015
отговор
27.4.2015 г.
 отговори на въпроси от 24 04 2015.pdfотговори на въпроси от 24 04 2015
отговор
28.4.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(6)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Протокол 1 Провеждане на р. срещи.pdfПротокол 1 Провеждане на р. срещи
протокол
22.5.2015 г.
 Протокол 2 с чл.22б, ал.3 от ЗОП.PDFПротокол 2 с чл.22б, ал.3 от ЗОП
23.6.2015 г.
 Протокол 3.PDFПротокол 3
23.6.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(2)
 Решение за избор на изпълнител РД-02-36-320 от 23.06.2015 г.PDFРешение за избор на изпълнител РД-02-36-320 от 23.06.2015 г
23.6.2015 г.
 Решение с №РД-02-36-509 от 24 09 2015.pdfРешение с №РД-02-36-509 от 24 09 2015
24.9.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Съобщение за отваряне на ценови оферти _ОП обучения.pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти _ОП обучения
съобщение за отваряне на цени
9.6.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(3)
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(3)
 Освободени гаранции за участие.pdfОсвободени гаранции за участиеАктуална информация за освободени гаранции за участие
10.9.2015 г.
 Освободени гаранции за участие_27_07_2015.pdfОсвободени гаранции за участие_27_07_2015
29.7.2015 г.
 Освобождаване на гаранции.pdfОсвобождаване на гаранции
26.10.2015 г.