Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(4)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 Документация - Функционален анализ.rarДокументация - Функционален анализ
1.4.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(1)
 Protokol 1 Optimizirane funkcii na UO.pdfProtokol 1 Optimizirane funkcii na UO
Протокол
8.6.2015 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(2)
 Otgovori_OP za FA_03042015.pdfOtgovori_OP za FA_03042015
7.4.2015 г.
 Otgovori_OP za FA_16042015.pdfOtgovori_OP za FA_16042015
17.4.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(5)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 Signed_contract_FA.pdfSigned_contract_FAdogovor_FA
договор за услуга
30.11.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(2)
 Protokol_2.pdfProtokol_2
20.7.2015 г.
 Protokol_3.pdfProtokol_3
20.7.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 reshenie_20072015.pdfreshenie_20072015
20.7.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Уведомяване цени.pdfУведомяване цени
7.7.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(4)
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 Info_plashtane.pdfInfo_plashtaneинформация за извършено плащане по договор
информация за извършено плащанепо договор
7.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(3)
 Info_osvobodena_garanciya.pdfInfo_osvobodena_garanciyaосвобождаване на гаранция на изпълнител
информация за освободена гаранция за изпълнение
7.1.2016 г.
 Информация.pdfИнформация
Информация за освободени гаранции
30.11.2015 г.
 Освободени гаранции за участие_07082015_pr.pdfОсвободени гаранции за участие_07082015_pr
10.8.2015 г.