Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(6)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 dokumentaciya.rardokumentaciyaдокументация за обявяване на обществена поръчка
документация за обявяване на обществена поръчка
26.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Одобрено от изпълнителния директор на АОП експертно становище от осъществявания предварителен контрол върху процедурата за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това ‎(2)
 PK-RVR-16_2_Doklad_P.pdfPK-RVR-16_2_Doklad_PДоклад
11.2.2016 г.
 PK-RVR-16_Stanovishte_P_informacionni.pdfPK-RVR-16_Stanovishte_P_informacionniстановище за предварителен контрол
становище за предварителен контрол
26.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(1)
 Protokol 1-inform_mater.pdfProtokol 1-inform_materПротокол 1
Протокол 1
18.3.2016 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(1)
 vaprosiotgovor22022016.pdfvaprosiotgovor22022016отговори на въпроси
отговори на въпроси от 18.02.2016
22.2.2016 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 ceni_inform_07042016.pdfceni_inform_07042016съобщение за отваряне на ценови предложения
съобщение за отваряне на ценови предложения
7.4.2016 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(2)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(2)
 Protokol_2_07042016.pdfProtokol_2_07042016Protokol 2
Протокол 2 от работата на комисията
21.4.2016 г.
 Protokol_3_15042016.pdfProtokol_3_15042016Протокол 3
Протокол 3 от работата на комисията
21.4.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(3)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(2)
 dogovor_inform_materiali.pdfdogovor_inform_materialidogovor_inform_materiali
dogovor s izpalnitel
14.6.2016 г.
 prilogenie.rarprilogeniePrilogeniya_dogovor
Prilogeniya_dogovor_izpalnitel
14.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Reshenie_21042016.pdfReshenie_21042016Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата
Решение за завършване на процедурата
21.4.2016 г.