Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-15-144 „Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(8)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 dokumentaciya_reklamni_materiali.rardokumentaciya_reklamni_materialiдокументация
документация за рекламни материали
18.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Одобрено от изпълнителния директор на АОП експертно становище от осъществявания предварителен контрол върху процедурата за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това ‎(2)
 PK-RVR-14_2_Doklad_zakonosaobraznost.pdfPK-RVR-14_2_Doklad_zakonosaobraznostdoklad za zakonosaobraznost
doklad za zakonosaobraznost
29.1.2016 г.
 PK-RVR-14_Stanovishte_P (3).pdfPK-RVR-14_Stanovishte_P (3)становище на АОП за предварителен контрол
становище
18.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(1)
 Protokol_1_15032016.pdfProtokol_1_15032016Протокол 1
Протокол 1
15.3.2016 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(3)
 QA08022016.pdfQA08022016въпроси и отговори към 08022016
въпроси и отговори
8.2.2016 г.
 QA12022016.pdfQA12022016отговори на въпроси
отговори на въпроси
12.2.2016 г.
 QA19022016.pdfQA19022016въпроси и отговори
въпроси и отговори
23.2.2016 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 otvaryne_ceni_05042016.pdfotvaryne_ceni_05042016otvaryne na cenovi predlogeniya
otvaryane na cenovi oferti
5.4.2016 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(2)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(2)
 Protokol_2_05042016.pdfProtokol_2_05042016Protokol 2
Протокол 2 от 05.04.2016 г.
14.4.2016 г.
 Protokol_3_08042016.pdfProtokol_3_08042016Protokol 3 от 8.04.2016
Протокол 3 от 8.04.2016 г.
14.4.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(9)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(6)
 dogovor_ob_poziciya_1.pdfdogovor_ob_poziciya_1dogovor_ob_poziciya_1
договор по обособена позиция 1
6.6.2016 г.
 dogovor_ob_poziciya_2.pdfdogovor_ob_poziciya_2dogovor_ob_poziciya_2
Договор по обособена позиция 2
6.6.2016 г.
 dogovor_ob_poziciya_3.pdfdogovor_ob_poziciya_3договор по обособена позиция 3
Договор по обособена позиция 3
6.6.2016 г.
 Prilogenia_ob_poziciya_3.rarPrilogenia_ob_poziciya_3Приложения към договор по обособена позиция 3
Приложения към договор по обособена позиция 3
6.6.2016 г.
 Prilogeniya_dogovor_1.rarPrilogeniya_dogovor_1Приложения_Договор_1
6.6.2016 г.
 Prilogeniya_ob_poziciya_2.rarPrilogeniya_ob_poziciya_2Приложения по договор по Об. позиция 2
Приложения по договор по об. позиция 2
6.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(2)
 vazstanovyavane_garanciya_mediaproduct_site.pdfvazstanovyavane_garanciya_mediaproduct_sitevazstanovyavane_garanciya_op_1
възстановяване на гаранция за участие
30.6.2016 г.
 vazstanovyavane_garanciya_publikuvane.pdfvazstanovyavane_garanciya_publikuvaneвъзстановяване на гаранция за участие
възстановяване на гаранция за участие
15.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Reshenie_14042016.pdfReshenie_14042016Решение № РД-02-36-332/14.04.2016 г.
Решение за завършване на процедурата
14.4.2016 г.