Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(2)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 Документация ИТ Оборудване.rarДокументация ИТ Оборудване
17.7.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 IT CENI.pdfIT CENI
Обявление за отварян на цени
10.9.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(4)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Протокол № 1.pdfПротокол № 1
25.9.2015 г.
 Протокол № 2.pdfПротокол № 2
25.9.2015 г.
 Протокол № 3.pdfПротокол № 3
25.9.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Решение №РД-02-36-511 от 25 09 2015 г.pdfРешение №РД-02-36-511 от 25 09 2015 г
25.9.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(3)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(2)
 Dogovor_РД-02-37-53_19.10.2015.pdfDogovor_РД-02-37-53_19.10.2015
27.10.2015 г.
 Dogovor_РД-02-37-53_19.10.2015_prod.pdfDogovor_РД-02-37-53_19.10.2015_prod
27.10.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 Info_Payment_IT.pdfInfo_Payment_ITинформация за извършено плащане по договор за IT оборудване
информация за извършено плащане по договора
13.1.2016 г.