Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links06-14-123

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(1)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 06-14-123press.rar06-14-123press14.11.2014 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(5)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Протокол 1.pdfПротокол 1
3.12.2014 г.
 Протокол 2.pdfПротокол 2
3.12.2014 г.
 Протокол 3.pdfПротокол 3
3.12.2014 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Решение за избор на изпълнител.pdfРешение за избор на изпълнител
3.12.2014 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Покана за отваряне на ценови оферти.pdfПокана за отваряне на ценови оферти
14.11.2014 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(2)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 Договор с приложения.pdfДоговор с приложенияРД-02-29-34
30.1.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 Плащане по договор 02-29-34.rarПлащане по договор 02-29-34
9.10.2015 г.