Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(1)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 06-14-070.rar06-14-07011.11.2014 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(2)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 договор с приложения.rarдоговор с приложения
Договор № РД-02-29-309 от 22.10.2014 г.
11.11.2014 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 Плащане по договор РД 02-29-309.rarПлащане по договор РД 02-29-309
31.8.2015 г.