Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links06-14-045

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(1)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 06-14-045.rar06-14-04511.11.2014 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(5)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(2)
 Договор - Обособена позиция 1.pdfДоговор - Обособена позиция 1
Договор № РД-02-29-316/24.10.2014г.
11.11.2014 г.
 Договор Обособена позиция № 2.pdfДоговор Обособена позиция № 2
Договор № РД-02-29-315/24.10.2014 г.
11.11.2014 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договора ‎(1)
 Освободена гаранция изпълнение НТ Консулт.pdfОсвободена гаранция изпълнение НТ Консулт
7.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(2)
 Плащане по договор РД 02-29-315.rarПлащане по договор РД 02-29-315
31.8.2015 г.
 Плащане по договор РД 02-29-316.rarПлащане по договор РД 02-29-316
31.8.2015 г.