Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-16-029

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(3)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 документация.rarдокументация„Разработване и изпълнение на програми за обучение за надграждане на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ 
документация за обществена поръчка
21.3.2016 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(2)
 Разяснения № 2 от 30.03.2016.pdfРазяснения № 2 от 30.03.2016отговори на въпроси
30.3.2016 г.
 Разяснения №1 от 28.03.2016.pdfРазяснения №1 от 28.03.2016отговори на въпроси
отговори на въпроси
28.3.2016 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(4)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Protokol2.PDFProtokol2Протокол 2 от работата на комисията
14.6.2016 г.
 Протокол 1.PDFПротокол 1Протокол № 1
Протокол № 1
11.5.2016 г.
 Протокол 3.PDFПротокол 3Протокол 3 от работата на комисията
Протокол 3 от работата на комисията
14.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 30052016-съобщение за отваряне на цени.pdf30052016-съобщение за отваряне на цениСъобщение за отваряне на ценови предложения
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

                  
30.5.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(5)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 Договор № РД-02-37-22 с приложения.rarДоговор № РД-02-37-22 с приложенияДоговор № РД-02-37-22 от 22.07.2016 с приложения
Договор за обществена поръчка № РД-02-37-22 от 22.07.2016 г. заедно с приложенията към него
25.7.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договора ‎(1)
 Обявление за приключване на договор.PDFОбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор за обществена поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
28.12.2017 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(2)
 Освободени 2 гаранции за участие_2016.pdfОсвободени 2 гаранции за участие_2016Освободени гаранции за участие на класираните на първо и второ място
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие на класираните на първо и второ място
26.7.2016 г.
 Освободени гаранции за участие_2016.pdfОсвободени гаранции за участие_2016освобождаване  на гаранциите за участие на участниците в процедурата
Информация за датите и основанието за освобождаване  на гаранциите за участие на участниците в процедурата
20.7.2016 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Решение №РД-02-36-623 от 14.06.2016.PDFРешение №РД-02-36-623 от 14.06.2016Решение № РД-02-36-623/14.06.2016 г.
Решение № РД-02-36-623/14.06.2016 г.
14.6.2016 г.