Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-16-014

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(4)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 Documentacia_29_03_2016 -profil.rarDocumentacia_29_03_2016 -profil
29.3.2016 г.
свиване Тип на документа : Одобрено от изпълнителния директор на АОП експертно становище от осъществявания предварителен контрол върху процедурата за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това ‎(1)
 PK-OS-4_2_Doklad_P.pdfPK-OS-4_2_Doklad_P
21.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(1)
 Разяснениe_1.pdfРазяснениe_1
3.5.2016 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Писмо отваряне цени.pdfПисмо отваряне цени
9.6.2016 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(3)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(2)
 Протокол № 2.pdfПротокол № 2
18.5.2016 г.
 протоколи от рабатата на комисията.rarпротоколи от рабатата на комисията
24.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 решение за избор на изпълнител.pdfрешение за избор на изпълнител
24.6.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(1)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 договор с приложения.rarдоговор с приложения
9.8.2016 г.