Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-15-140

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(12)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 Документация за участие и приложения.rarДокументация за участие и приложенияДокументация за участие и приложения
21.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(1)
 Освободени гаранции участие - отстранени и класирани на 3, 4 и 5 място.pdfОсвободени гаранции участие - отстранени и класирани на 3, 4 и 5 мястоИнформация за освобождаване на гаранции
Информация за датите и основанието за освобождаване  или задържане на гаранции за участие
15.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Одобрено от изпълнителния директор на АОП експертно становище от осъществявания предварителен контрол върху процедурата за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това ‎(3)
 PK-RVR-10_2_Doklad_P.pdfPK-RVR-10_2_Doklad_PДоклад на АОП
28.12.2015 г.
 PK-RVR-10_Stanovishte_P.pdfPK-RVR-10_Stanovishte_PСтановище от АОП
28.12.2015 г.
 Предв. Контрол 14-20.pdfПредв. Контрол 14-20Предварителен контрол от АОП и мотиви
28.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(1)
 Протокол 1.pdfПротокол 1Протокол № 1 от работата на комисията
24.2.2016 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(5)
 otgovor na vaprosi 04012016.pdfotgovor na vaprosi 04012016Отговор на въпроси от 04/01/2016г.
4.1.2016 г.
 otgovor na vaprosi 18012016.pdfotgovor na vaprosi 18012016Отговор на въпроси - 18.01.2016г.
18.1.2016 г.
 otgovor na vaprosi 21012016.pdfotgovor na vaprosi 21012016Отговори на въпроси от 21.01.2016 г.
Отговори на въпроси от 21.01.2016 г.
21.1.2016 г.
 otgovor na vaprosi 22012016.pdfotgovor na vaprosi 22012016Отговори на въпроси от 22.01,2016 г.
22.1.2016 г.
 otgovor na vaprosi_2.pdfotgovor na vaprosi_2Разяснения по поставени въпроси от 07.01.16
Разяснения
8.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 съобщение отваряне на ценови оферти.pdfсъобщение отваряне на ценови офертиСъобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.
23.3.2016 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(3)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(2)
 протокол 2 конфиденциалност.pdfпротокол 2 конфиденциалностПротокол № 2
8.4.2016 г.
 Протокол 3.pdfПротокол 3Протокол № 3
8.4.2016 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Reshenie OP 9 OP.pdfReshenie OP 9 OPРешение за избор на изпълнители
8.4.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(11)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(9)
 contract OP 1 verifikacia.pdfcontract OP 1 verifikaciaДоговор с изпълнител по обособена позиция 1
8.6.2016 г.
 contract OP 2 OPRR Control 2016.pdfcontract OP 2 OPRR Control 2016Договор с изпълнител по обособена позиция 2
8.6.2016 г.
 contract OP 3 stroy-finance-control.pdfcontract OP 3 stroy-finance-controlДоговор с изпълнител по обособена позиция 3
8.6.2016 г.
 contract OP 4 stroy-finance-control.pdfcontract OP 4 stroy-finance-controlДоговор с изпълнител по обособена позиция 4
8.6.2016 г.
 contract OP 5 verifikacia.pdfcontract OP 5 verifikaciaДоговор с изпълнител по обособена позиция 5
8.6.2016 г.
 contract OP 6 verifikacia.pdfcontract OP 6 verifikaciaДоговор с изпълнител по обособена позиция 6
8.6.2016 г.
 contract OP 7 A Kontrol.pdfcontract OP 7 A KontrolДоговор с изпълнител по обособена позиция 7
8.6.2016 г.
 contract OP 8 geoekspert.pdfcontract OP 8 geoekspertДоговор с изпълнител по обособена позиция 8
8.6.2016 г.
 contract OP 9 verifikacia.pdfcontract OP 9 verifikaciaДоговор с изпълнител по обособена позиция 9
8.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(2)
 info guarantees internet site 1 i 2.pdfinfo guarantees internet site 1 i 2Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие.
17.6.2016 г.
 info guarantees internet site.pdfinfo guarantees internet siteИнформация за задържане и освобождаване на гаранциите за участие.
10.5.2016 г.