Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-15-127

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(13)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 За публикуване.rarЗа публикуване
20.11.2015 г.
свиване Тип на документа : Одобрено от изпълнителния директор на АОП експертно становище от осъществявания предварителен контрол върху процедурата за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това ‎(2)
 PK-RVR-9_2_Doklad_P.docPK-RVR-9_2_Doklad_PДоклад АОП
Доклад АОП
1.12.2015 г.
 PK-RVR-9_Stanovishte_P.docPK-RVR-9_Stanovishte_PСтановище АОП
Становище
1.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(1)
 протокол 1.pdfпротокол 1Протокол №1
Протокол № 1 от работата на комисията
26.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(6)
 raziasnenia-04-05.pdfraziasnenia-04-05Разяснения по поставени въпроси от 04-05.01.2016 г.
Разяснения
8.1.2016 г.
 raziasnenia-0701.pdfraziasnenia-0701Разяснения по поставени въпроси от 07.01.16
Разяснения
8.1.2016 г.
 Разяснения - юридически услуги-23.12.2015.pdfРазяснения - юридически услуги-23.12.2015Разяснения от 23.12.2015 г.
Разяснения по поставени въпроси
23.12.2015 г.
 Разяснения_01_12_2015.pdfРазяснения_01_12_2015Разяснения от 01.12.2015 г.
1.12.2015 г.
 Разяснения_04_12_2015.pdfРазяснения_04_12_2015Разяснения от 04.12.2015 по поставени въпроси
4.12.2015 г.
 Разяснения-юридически услуги-14.12.15.pdfРазяснения-юридически услуги-14.12.15Разяснения от 18.12.15 г. по поставени въпроси
Разяснения
18.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение за промяна и променена документация за участие ‎(2)
 01 reshenie za promiana.pdf01 reshenie za promianaрешение за промяна
7.12.2015 г.
 ПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.rarПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯпроменена документация
7.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 писмо за отваряне на ценови оферти.pdfписмо за отваряне на ценови офертиПисмо до участниците за отваряне на ценови оферти
Писмо за отваряне на ценови оферти
11.2.2016 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(7)
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(3)
 инфо освободени гаранции.pdfинфо освободени гаранцииИнформация за освободени гаранции за участие 1-во и 2-ро място
информация за освобождаване на гаранции за участие
8.4.2016 г.
 информация за освободени гаранции за участие.pdfинформация за освободени гаранции за участиеИнформация за освободени гаранции за участие 1-во и 2-ро място
Информация за освободени гаранции за участие
22.6.2016 г.
 Информация освободени гаранции.pdfИнформация освободени гаранцииИнформация за освободени гаранции за участие
Информация за освободени гаранции за участие
28.3.2016 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Протокол 2.pdfПротокол 2Протокол № 2
Протокол №2
24.2.2016 г.
 Протокол 3.pdfПротокол 3Протокол № 3
Протокол № 3
24.2.2016 г.
 Протокол 4.pdfПротокол 4Протокол № 4
Протокол № 4
24.2.2016 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Решение.pdfРешениеРешение за избор на изпълнител
Решение за избор на изпълнител
24.2.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(4)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(3)
 Договор по ОП1.pdfДоговор по ОП1Договор по Обособена позиция № 1
Договор по Обособена позиция № 1 и приложения към него
5.4.2016 г.
 Договор с приложения по ОП2.rarДоговор с приложения по ОП2Договор по Обособена позиция № 2 с приложения
Договор по обособена позиция № 2
15.6.2016 г.
 Договор с приложения.rarДоговор с приложенияДоговор по Обособена позиция № 3
Договор по обособена позиция № 3
14.6.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 информация за плащане по договор по ОП 3.pdfинформация за плащане по договор по ОП 3Информация за извършени междинни плащания по договор
Информация за извършени междинни плащания по договор
16.1.2017 г.