Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-15-116

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(8)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 документация за обществена поръчка.rarдокументация за обществена поръчка
2.10.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Protokol 1_23112015.pdfProtokol 1_23112015
Протокол № 1 от работата на комисията
23.11.2015 г.
 protokol 2.pdfprotokol 2Протокол № 2
Протокол № 2
21.12.2015 г.
 Protokol 3.pdfProtokol 3Протокол № 3
Протокол № 3
21.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(2)
 q20151012.pdfq20151012Отговор на въпрос 12.10.2015 г
12.10.2015 г.
 q20151102.pdfq20151102Отговор на въпроси 02.11.2015г.
2.11.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 reshenie.pdfreshenieРешение за избор на изпълнител
Решение за избор на изпълнител
21.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Отваряне ценови оферти.pdfОтваряне ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти
съобщение за отваряне на ценови оферти
10.12.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(7)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(4)
 Договор - ОП1.pdfДоговор - ОП1Договор по Обособена позиция № 1
Договор за обществена поръчка и приложения по обособена позиция № 1
25.1.2016 г.
 Договор - ОП2.pdfДоговор - ОП2Договор по Обособена позиция № 2
Договор и приложения по обособена позиция №2
25.1.2016 г.
 Договор - ОП3.pdfДоговор - ОП3Договор по Обособена позиция № 3
Договор за обществена поръчка и приложения по обособена позиция №3
25.1.2016 г.
 Договор - ОП4.pdfДоговор - ОП4Договор по Обособена позиция № 4
Договор за сключена обществена поръчка по обособена позиция №4
3.2.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(3)
 Освободени гаранци неподадена оферта и класирани на 1 и 2 място за 12 и 3 ОП.pdfОсвободени гаранци неподадена оферта и класирани на 1 и 2 място за 12 и 3 ОПИнформация за освободени гаранции за участие
Информация за освободени гаранции за участие
9.2.2016 г.
 Освободени гаранции на класираният на 1 и 2 място  по 4 ОП.pdfОсвободени гаранции на класираният на 1 и 2 място по 4 ОПОсвобождаване на гаранции по ОП4
Информация за освободени гаранции за участие
19.2.2016 г.
 Освободени гаранции участие - отстранени и класирани на 3, 4 и 5 място.pdfОсвободени гаранции участие - отстранени и класирани на 3, 4 и 5 мястоИнформация за освобождаване на гаранции
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие
15.1.2016 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(5)
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договора ‎(1)
 освободени гаранции за изпълнение.pdfосвободени гаранции за изпълнениеИнформация за освобождаването на гаранциите за изпълнение на договори
2.9.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договора ‎(4)
 ОП 1 договор №РД-02-37-1.pdfОП 1 договор №РД-02-37-1Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1.
31.8.2016 г.
 ОП 2 договор №РД-02-37-2.pdfОП 2 договор №РД-02-37-2Информация за изпълнението на договор на обществена поръчка по обособена позиция № 2
31.8.2016 г.
 ОП 3 договор №РД-02-37-3.pdfОП 3 договор №РД-02-37-3Информация за изпълнението на договор на обществена поръчка по обособена позиция № 3
31.8.2016 г.
 ОП 4 договор №РД-02-37-4.pdfОП 4 договор №РД-02-37-4Информация за изпълнението на договор на обществена поръчка по обособена позиция № 4
31.8.2016 г.