Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-15-091

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(9)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 Документация ОП Логистика за публикуване - 28.07.2015.rarДокументация ОП Логистика за публикуване - 28.07.2015
28.7.2015 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(8)
 5-Otgovori_OP za Logistika _17 08 2015.PDF5-Otgovori_OP za Logistika _17 08 2015
21.8.2015 г.
 6-Otgovori_OP za Logistika _18.08.2015.PDF6-Otgovori_OP za Logistika _18.08.2015
21.8.2015 г.
 7-Otgovori_OP za Logistika _21.08.2015.PDF7-Otgovori_OP za Logistika _21.08.2015
25.8.2015 г.
 8-Otgovori_OP za Logistika _26 08 2015.PDF8-Otgovori_OP za Logistika _26 08 2015
27.8.2015 г.
 otgovori_07.08.pdfotgovori_07.08
отговори на въпроси
7.8.2015 г.
 Otgovori_OP za Logistika_10.08.2015.PDFOtgovori_OP za Logistika_10.08.2015
13.8.2015 г.
 Otgovori_OP za Logistika_14.08.2015.PDFOtgovori_OP za Logistika_14.08.2015
18.8.2015 г.
 отговори на въпроси от 31 07 2015 г.pdfотговори на въпроси от 31 07 2015 готговори
отговори
4.8.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(8)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(2)
 Dogovor_1.rarDogovor_1
Договор
15.12.2015 г.
 Dogovor_2.rarDogovor_2
Договор
15.12.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(4)
 Протокол 1.PDFПротокол 1
12.9.2015 г.
 Протокол 2.pdfПротокол 2
16.10.2015 г.
 Протокол 3.pdfПротокол 3
16.10.2015 г.
 Протокол 4.pdfПротокол 4
16.10.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Решение Рд-02-36-547 16 10 15.pdfРешение Рд-02-36-547 16 10 15
16.10.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Покана за отваряне на цени.PDFПокана за отваряне на цени
30.9.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(3)
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договора ‎(1)
 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.PDFОбявление за приключване на договор за обществена поръчка
23.1.2019 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(2)
 Плащане по договор РД-02-37-60 от 09.12.2015.pdfПлащане по договор РД-02-37-60 от 09.12.2015Информация за извършени плащания по Договор № РД-02-37-60/09.12.2015 г.
Информация за извършени плащания по Договор № РД-02-37-60/09.12.2015 г.
10.5.2016 г.
 Плащения по Договр № РД-02-37-57 от 12.11.2015 г.pdfПлащения по Договр № РД-02-37-57 от 12.11.2015 гИнформация за плащанията по Договор № РД-02-37-57/12.11.2015
Информация за плащанията по Договор № РД-02-37-57/12.11.2015 г.
10.5.2016 г.