Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links05-15-084

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(1)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 Открита процедура автомобили 12.06.2015г. изпратена до АОП.rarОткрита процедура автомобили 12.06.2015г. изпратена до АОП
12.6.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(6)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(1)
 DOGOVOR_AVTOMOBILI.pdfDOGOVOR_AVTOMOBILI
29.10.2015 г.
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Protokol_2.pdfProtokol_2
19.8.2015 г.
 Protokol_3.pdfProtokol_3
19.8.2015 г.
 Протокол № 1.pdfПротокол № 1
30.7.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Reshenie_za_izbor_na_izpulnitel.pdfReshenie_za_izbor_na_izpulnitel
19.8.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 pismo_cenovi.pdfpismo_cenovi
7.8.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(2)
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 Info_Payment_Cars.pdfInfo_Payment_Cars
29.10.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(1)
 Osvobodeni_garancii_23092015.pdfOsvobodeni_garancii_23092015
24.9.2015 г.