Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(4)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 09-14-090.rar09-14-0907.11.2014 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(2)
 Разяснения по въпроси до 08.09.2014.pdfРазяснения по въпроси до 08.09.2014
7.11.2014 г.
 Разяснения по въпроси до 15.09.2014.pdfРазяснения по въпроси до 15.09.2014
7.11.2014 г.
свиване Тип на документа : Решение за промяна и променена документация за участие ‎(1)
 Решение за промяна-10.09.2014.pdfРешение за промяна-10.09.2014
7.11.2014 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(6)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(4)
 Protokol_1.pdfProtokol_1
18.12.2014 г.
 Protokol_2.pdfProtokol_2
18.12.2014 г.
 Protokol_3.pdfProtokol_3
18.12.2014 г.
 Protokol_4.pdfProtokol_4
18.12.2014 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Reshenie_za_klasirane.pdfReshenie_za_klasirane
18.12.2014 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 Pismo_Otvariane_na_cenovi_ofertio.pdfPismo_Otvariane_na_cenovi_ofertio
20.11.2014 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(6)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(2)
 Договор с приложения ОП 1.rarДоговор с приложения ОП 1
16.3.2015 г.
 Договор с приложения ОП 2.rarДоговор с приложения ОП 2
14.4.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договора ‎(2)
 Освободена гаранция изпълнение op 1.rarОсвободена гаранция изпълнение op 1
17.7.2015 г.
 Освободена гаранция изпълнение op 2.rarОсвободена гаранция изпълнение op 2
17.7.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(2)
 Плащане по договор op 1.rarПлащане по договор op 1
16.7.2015 г.
 Плащане по договор op 2.rarПлащане по договор op 2
16.7.2015 г.