Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation Links09-14-041 Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(2)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 09-14-041press.rar09-14-041press4.12.2014 г.
свиване Тип на документа : Решение за промяна и променена документация за участие ‎(1)
 решение за промяна.pdfрешение за промяна4.12.2014 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(5)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(4)
 Protokol_1_OP_5.pdfProtokol_1_OP_5
4.12.2014 г.
 Protokol_2_OP_5.pdfProtokol_2_OP_5
4.12.2014 г.
 Protokol_3_OP_5.pdfProtokol_3_OP_5
4.12.2014 г.
 Protokol_4_OP_5.pdfProtokol_4_OP_5
4.12.2014 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(1)
 Reshenie.pdfReshenie
4.12.2014 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(3)
свиване Тип на документа : Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към него ‎(3)
 Договор с приложения OП 2.rarДоговор с приложения OП 2
5.5.2015 г.
 Договор с приложения OП 3.rarДоговор с приложения OП 3
5.5.2015 г.
 Договор с приложения OП 5.rarДоговор с приложения OП 5
16.3.2015 г.