Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Skip Navigation LinksПредоставяне на специализирана експертна помощ

Редактиране
  
  
  
Описание на документа
  
свиване Етап : Етап 1 ‎(2)
свиване Тип на документа : Документация за участие в процедурата ‎(1)
 documentation SA.rardocumentation SA
31.3.2015 г.
свиване Тип на документа : Разяснения по документацията за участие ‎(1)
 Въпроси и отговори.pdfВъпроси и отговори
4.5.2015 г.
свиване Етап : Етап 2 ‎(6)
свиване Тип на документа : Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях ‎(3)
 Protokol_1.pdfProtokol_1
протокол
18.5.2015 г.
 Protokol_2.pdfProtokol_2
Протокол 2
2.6.2015 г.
 Protokol_3.pdfProtokol_3
Протокол 3
2.6.2015 г.
свиване Тип на документа : Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата; ‎(2)
 reshenie dyrjavni pomoshti.pdfreshenie dyrjavni pomoshti
ррешение за избор на изпълнител
2.6.2015 г.
 reshenie.pdfreshenie
24.6.2015 г.
свиване Тип на документа : Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ‎(1)
 saobshtenie cenovi.pdfsaobshtenie cenovi
съобщение за отваряне на ценови оферти
26.5.2015 г.
свиване Етап : Етап 3 ‎(11)
свиване Тип на документа : Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него ‎(6)
 dogovor.pdfdogovor
26.6.2015 г.
 Приложение 1-Техническa спецификация st aid.pdfПриложение 1-Техническa спецификация st aid
26.6.2015 г.
 Приложение 2 оферта.pdfПриложение 2 оферта
26.6.2015 г.
 Приложение 2.1 тех предл.pdfПриложение 2.1 тех предл
26.6.2015 г.
 Приложение 2.2 ценово предл.pdfПриложение 2.2 ценово предл
26.6.2015 г.
 Приложение 3 списък.pdfПриложение 3 списък
26.6.2015 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договора ‎(1)
 Освободена гаранция изпълнение.docxОсвободена гаранция изпълнениеИнформация за освободена гаранция изпълнение
26.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договора ‎(1)
 информация приключване.docxинформация приключванеИнформация за приключване на договор
26.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания ‎(1)
 извършено плащане.docxизвършено плащанеИнформация за извършено плащане
26.1.2016 г.
свиване Тип на документа : Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие ‎(2)
 информация за освободена гаранция за участие_бим.pdfинформация за освободена гаранция за участие_бим
22.7.2015 г.
 Информация за освободена гаранция ОПРР държавни помощи.pdfИнформация за освободена гаранция ОПРР държавни помощи
16.7.2015 г.